Category Archives: Khám Chuyên Sâu Bệnh Lý Gan – Mật

GÓI KHÁM CHUYÊN SÂU BỆNH GAN MẬT

GÓI KHÁM CHUYÊN SÂU BỆNH GAN MẬT

Như đã trình bày trong phần Khám Bệnh Gan – Mật, Phần này chúng tôi sẽ cụ thể hóa các chi tiết khám và các cận lâm sàng cần thực hiện để tầm soát các bệnh lý khám chuyên sâu bệnh gan mật cho khách hàng như sau:Xem thêm tại: Quy trình dịch vụ gói [Xem thêm…]