Ths.BÁC SĨ

Hứu Thúy Vi

Văn bằng chuyên môn: Thạc Sĩ Bác sĩ
Phạm vi hoạt động chuyên môn: Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội tổng hợp
Quá trình công tác: 11 năm kinh nghiệm chuyên chuyên sâu trong lĩnh vực chuyên khoa nội tổng hợp